Eco combi Wim Bosman
Douane

Douane & inklaringen

Wim Bosman kan uw goederen voor zowel wegtransport alsook Air & Ocean zendingen inklaren. Voor een correcte inklaring zijn een aantal zaken vereist waar u op moet letten. Hieronder hebben we een aantal zaken beschreven.


Vrachtbrief

Gebruik voor een vrachtbrief altijd een originele CMR.


Handelsfactuur

Op de factuur moeten de volgende gegevens vermeld zijn:

 • Goederenomschrijving, inclusief statistiekcodes (HS-codes)
 • Bruto- en nettogewicht; verpakkingssoort en -aantal
 • Prijs per stuk en totaalprijs
 • Valuta van de transactie
 • Land van oorsprong en bestemming
 • Naam en adres van importeur en exporteur
 • Bankgegevens van importeur en exporteur
 • Leveringscondities
 • Datum van uitgave
   

Pro-forma factuur

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat u een pro-forma factuur moet aanmaken.


Eur1 en factuurverklaring

Met het Eur1-certificaat of een factuurverklaring kan aanspraak worden gemaakt op preferentiële invoertarieven. Er zijn dan geen invoerrechten verschuldigd.
Het Eur1-certificaat is een document dat aangeeft dat de goederen als oorsprong de Europese Unie (EU) hebben. Het Eur1 dient te worden aangevraagd bij de Kamer van Koophandel.

Wim Bosman kan dit ook voor u doen, wij zijn in het bezit van de juiste programmatuur en vergunningen om voor andere rechtspersonen digitaal een certificaat op te maken. Wij zullen dit document vervolgens ook voor u laten afstempelen bij de Kamer van Koophandel.

Voor zendingen met een totale douanewaarde van minder dan 6.000 euro hoeft geen Eur1 te worden aangevraagd, maar is een factuurverklaring voldoende. De exporteur mag zelf een factuurverklaring opmaken. Hiermee verklaart hij dat de goederen EU-oorsprong hebben. Hebben uw goederen een oorsprong buiten de EU, dan heeft u geen factuurverklaring nodig.

 
Onderstaande verklaringen moeten op de pro-forma factuur geplaatst worden.  
 
De factuurverklaring luidt in het Engels als volgt:
"The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. preferential origin."
 
Voor Zwitserland en Liechtenstein moet de factuurverklaring in het Duits:
"Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte CE Ursprungswaren sind."

Vervolgens wordt de factuurverklaring voltooid door vermelding van plaats en datum, de handtekening en daarachter de volledig uitgeschreven naam van de bevoegde persoon bij het exporterende bedrijf. Als de exporteur beschikt over een Vergunning Toegelaten Exporteur, kan ook voor zendingen met een waarde boven de 6.000 euro gebruik worden gemaakt van deze factuurverklaring. Onder de bovengenoemde tekst moet dan het autorisatienummer nog worden vermeld.

Attentie: de handtekening dient origineel te zijn, dus geen kopie of stempel en bij voorkeur met blauwe pen/inkt geschreven.


Certificaat van oorsprong

Als goederen van buiten de Europese Unie afkomstig zijn, kan een certificaat van oorsprong (CvO) nodig zijn.


Paklijst

Dit document geeft de details van de zending weer. Een paklijst is bij export naar douane landen niet altijd een verplicht document, maar kan de douaneafhandeling vereenvoudigen. Vraag daarom vooraf of dit verplicht is of niet.


Algemene tips

 • Plak papieren NIET op de pallet, geef deze met de chauffeur mee
 • Stuur een dag van tevoren een kopie door via e-mail, zodat wij nog een laatste controle kunnen doen
 • Een EUR1 certificaat kunnen wij NIET opmaken. Dit moet u bij de KVK laten opmaken
 • Als u wilt dat Wim Bosman voor u de uitvoer doet, dan moet u een machtiging tekenen
 • Inklaringen zijn binnen Nederland van toepassing op de landen CH, NO, LI, en Oost Europese bestemmingen
 • Gebruik EU of CE als afkorting, niet EG of EC gebruiken want dat wordt verward met de afkorting voor Egypte en EC staat voor Ecuador
 • Attentie: de handtekening dient origineel te zijn, dus geen kopie of stempel en bij voorkeur met blauwe pen/inkt geschreven
 • Vermeld de statistieknummers per product op de factuur

Meer informatie?

Informatie over: *
Wim Bosman is een Europese logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.